Kraana konksu lukk võib meile tunduda küll tüütu tülinana, kuid nagu vares ei lenda “niisama”, ei ole asjalikel asjadel mõttetuid vidinaid. Konksul on lukk vajalik ohutuse tagamiseks. Et säästa elusi, hoiduda traumadest ja vältida varalise kahju tekkimist.

Mõnikord võib siiski juhtuda, et johtuvalt töö iseloomust on kiirem ja mugavam viis töö tegemiseks konksu lukk kinnitada, sest töötavana nii nagu tootja ette on näinud, takistab see meid. Selline tegevus on üldjuhul ohutusjuhendi järgselt keelatud aga ette võib tulla ju igasugu “erandjuhte”. Kindlasti tuleks sellisel juhul meeles pidada, et töö tegija peab alati hea seisma ohutuse eest ning kui vahel üldnõuetest kõrval kaldutakse tuleb olla eriti ettevaatlik ja hoolikas läbi kaalumaks oma tegevuse võimalikke tagajärgi. Ja alati tuleb hiljem vabastada lukk, et see töötaks jälle nagu ette on nähtud, kraanat või telferit hakkab kasutama järgmine töötaja.